Kingo, Thomas Digtning i udvalg

Om JEsu Lovsang

jf. Matt. 26,30.

Som en Hiort ...; se den indledende note til Vinterparten.

1.1

HØrer til: hør. - 1.4 Klod: kugle. - 1.5 Høre hver: enhver skal høre. - 1.6 Sands: fornuft; sans. - 1.8 Lave ... til: skal nu forberede sig på.

2.3

Tier: ti. - 2.4 have gang: komme frit.

3.2

hvad: hvor. - 3.3 opklare: blive klar. - 3.4 Der: da. - 3.5 Hallelu-jah: hebr.: pris Gud; under det jød. påskemåltid reciteres Sal. 113-118 som en lovprisning for israelitternes befrielse fra slavetilværelsen i Ægypten, jf. 2.Mos. 12-13.

3.8

Kanans: landet Israels.

4.2

opladt: hævet. - 4.8 aff: fra.

5.4

ræt: netop. - 5.5 Adam: jf. 1.Mos. 3,23-24. - 5.6 for: pga. -Riis: knippe af kviste, brugt som strafferedskab. - 5.8 Slangen: om Djævlen, jf. 1.Mos. 3.

6.1

Men: siden. - aff: med. - 6.2 froe: glad. - 6.4 Liise: lindring. - 6.5 At: så at. - Vee: smerte. - 6.7 trøstig: tillidsfuld; modig.

7.1

Stem: stem (som et musikinstrument).

7.4

Vri: vrid (nl. under stemningen). - 7.7 drive: fordrive; tilintetgøre.

8.4

Eblet: jf. l.Mos. 3. - aad: spiste.