Kingo, Thomas Digtning i udvalg

St: Peders Taare og Omvendelse

jf. Matt. 26,75.

St: sankt. - Taare: tårer.

1.1

VElder: væld. - 1.2 Flyder: flyd. - 1.3 Lader: lad. - 1.4 Græde-dal: om denne verden, jf. Sal. 84,7. - 1.6 synde-Gield: skyld pga. synd.

2.2

en Helved-Brand: som en, der fortjener at brænde i helvede. - 2.3 tildreven: drevet til. - 2.4 forsvære: fornægte. - Gud og Mand: gudmennesket, Jesus. - 2.5 min Frelser: jf. Luk. 22,61. - 2.7 Vaade: ulykke; fare. - 2.8 Aasyvn: blik; udseende.

3.1

hos: ved, jf. Mark. 14,67. - 3.3 vorde: skal blive. - 3.4 Boodespand: om bodstårer. - 3.5 At: så at. - 3.8 reet: virkelig.

4.1

Engang: jf.Matt. 14,28-31. - 4.3 Nu: nu hvor.

5.1

2 giv ... mig: giv at det eksempel på synd og oprejsning må blive for mig. - 5.4 kiendelig: tydeligt, mærkbart. - 5.5 fortvile: fortvivle. - 5.8 Brøster: fejl, mangler.

6.2

førre: før. - 6.4 Syndsens Rulle: fortegnelsen over synd. - 6.5 Sole-grand: støvkorn.

7.1

smitte: besmittelse. - 7.4 stadig: varig. - 7.5 Fied: spor. - 7.6 Vasker-sted: vaskeplads.

7.7

ud ... tvette: kan afvaske. - 7.8 besprette: bestænke.

8.2

for: over.