Kingo, Thomas Digtning i udvalg

På æsken med Ole Borchs sten

Trykt efter SS I, s. 320, der gengiver teksten i E. Pontoppidan: Marmora Danica I, 1739. Den berømte videnskabsmand Ole Borch (1626-1690) døde efter en blærestensoperation, der mislykkedes, fordi stenen var for stor til at fjernes eller knuses. Den opbevaredes i Borchs Kollegiums kunstsamling.

3

Meen: skade.

4

Gak: gå.

561