Kingo, Thomas Digtning i udvalg

Under A. S. Vedels portræt

Trykt efter SS I, s. 244, der gengiver teksten i F.A. Müllers Pinacotheca Dano-Norvegica, en samling kobberstik, som findes på Det kongelige Bibliotek.

Vedel: Anders Sørensen Vedel (1542-1616) præst, historiker og litterat, en dominerende skikkelse i den da. renæssancekultur.

3

driffter: bedrifter; der tænkes på Vedels oversættelse af Saxos Gesta Danorum, 1575, hans forarbejder til en stor Danmarkshistorie og evt. også hans folkevisesamling, It Hundrede vduaalde Danske Viser, 1591.

4

end: endnu.