Kingo, Thomas Digtning i udvalg

Taksigelsis Sonnet

Trykt efter SS II, s. 250, der gengiver teksten i Peder Jespersen: Prædiken udi Niels Juels ... hans Liigs Begiengelse, 1699.

Indføris: fremføres; optræder. - Sonnet: ital.: lyrisk digt med enderim på 14 verslinier; ordet er afledt af lat. sonum: klang, og det forklarer den da. betegnelse Klinge-Riim. - Sal: salige.

4

Leve-Lyvs: livslys.

5

din ... Forfriskning: fornyelsen af mindet om dig.

7

Himmel-Tegn: dyrekredsens tegn. - berender: løber storm mod (nl. ved sin årlige bane på himlen).

9

i Been: I, ben (tiltale). - Aske: om det forgængelige, jf. f.eks. 1.Mos. 18,27.

11

Tilforne: tidligere.

12

forfegted: kæmpet for. - Nordens Sag: Foruden Danmark-Norge ønskede den da. krone at hævde sit herredømme over i det mindste de tidligere da.-no. dele af Sverige.

13

hviler: hvil. - Forklaring: klar, strålende skikkelse (ved opstandelsen på dommedag).

14

setter (...) paa: sætter på. - Krone: om det evige liv, jf. 1.Pet. 5,4.