Kingo, Thomas Digtning i udvalg

Gravskrift over Anna Schøller

Trykt efter SS I, s. 214-215, der gengiver teksten på de originale metalplader i Lellinge Kirke. Kingo var siden sit ægteskab med Sille Balkenborg ven af familien Schøller.

Caspar Schøller: 1644-1719, adlet for sin indsats som embedsmand, ejer af tre godset ved Køge, nl. Lellinge, Spanager og Tågerød. - Etats Justits og Canællie-Raad: tider, der betegner de højeste embedsmænds rang. - Cammer Secreterer: kabinetssekretær. - Johanne Tune: 1652-1736, gift med Caspar Schøller 1672. - Povel Eggers: 574 død 1723. - ustraffelige: pletfrie. - utidig: for tidlig. - Velbereed: godt forberedt.

Dødeligheds ... Erindring: påmindelse el. erindring om dødelighed og udødelighed.

1

nep: næppe.

2

saar: såret.

4

Lod: efterlod.

5

stand: tilstand.

7

Flyt: flyttet.

8

Abrahams ... skiød: om paradis, jf. Luk. 16,22-26.

10

stunder: stræb. - Stræber: stræb.

11

det ny Jerusalem: om paradis efter dommedag, jf. Johs.Åb. 21,9-22,5