Kingo, Thomas AF: Dend forordnede ny Kirke-Psalmebog