Kingo, Thomas Uddrag fra Trods Kors og Død!

1.

TRods Kors og Død!
Trods Satans Helvedhær!
Trods alskens Nød
Og alle Dievies stød!
JEsus vil dog komme nær
Og ride til Salem ind,
Hvor hans sind
Til Zions Frelse staar,
Og Ene kun attraar,
At hand ved sit Korses Blood
Og hans Sides røde Flood
Ald vor sag kand giøre good.