Kingo, Thomas Uddrag fra Trods Kors og Død!

2.

Gak Zion med,
Gak med i siæl og sind
Til Korsens sted,
Og kyß hans Foode-fied,
Palme-Greene til ham bind!
Siung Hosianna, og siig
Hiertelig
Dig Lykke, Lykke skee
O søde Frelsere.
Lov skee dig vor Kong' og Gud,
Som saa veldig hielper ud
Din saa dyre hierte-Brud.
Th. Kingo.