Kingo, Thomas Uddrag fra Herre Gud mit Hiertis Glæde

10.

Du mig meget bedre kiender,
End jeg selv, fra første Rood,
Du hår haft mit Leer i Hænder,
Prøver hver min Draabe Blood,
Du omspeyler alt mit Sind,
Hver min Aande-dræt og Vind,
Og seer mig i Hiertet ind.