Kingo, Thomas Samlede skrifter 2

Udgivet af
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

med Støtte af
Alfr. Goods Personalhistoriske Fond og
Carlsbergfondet