Kingo, Thomas Uddrag fra Overskrifter til Kronborgs første og anden Port [1690]

II.

Dend store NORDENS MARS, KONG CHRISTIANdend FEMTE,
For Vand- og Lande-Værn til Forvagt mig bestemte,
Og gav mig Ordre, det Jeg ey oplukkes maa,
Om Fey og Fiendtlig Mand vil prøve ind at gaa!
For Venner haver Jeg Befalning op at lukke;
Min Fiende trodser Jeg. Hand skal mod Jorden bukke !
Thi saa har CHRISTIAN, nest Gud, mig væbned om,
At Kugler, Krud og Sværd blood-segle skal hans Dom.