Kingo, Thomas Uddrag fra Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

1.

Mægtigste Herre og Himmelens ære,
Gudernis Gud og ald-seendis Mact,"
Dig kand jo intet u-vitterligt være,
Aldting er under dit øje og act,
Hvad som paa Jorden og Havet sig rører
Og hvad afgrunden i mørke nedfører.