Kingo, Thomas Uddrag fra Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

2.

Disse Palladser, Elysiske Enge,
Denne din Thronis omstjernede Stoel,
Disse med glæder indhegnede Vænge,
Pralende af din omglandsende Soel,
Blifve med daglig berømmelse fyldte
Og af mit forrige Danmark forgyldte.