Kingo, Thomas Uddrag fra Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

4.

Torden og Lyvnet, som Du kun allene
Hafde i min tid i Hænder og Vold,
Har Du ham gifvet, med gloende Stene,
Hvor med hand bryder Mur, Bryne og Skjold,
Der med hand Klipperne brekker og denger
Og dend tre-forked Guds flyde-Slot sprenger.