Kingo, Thomas Uddrag fra Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

5.

Gif mig forlof da, forlof vil jeg bede,
Store Gud med dit forlof lad det skee
At mig en Skye maa nedføre og lede
Danmark og Christian kun at besee
Og at erfare hans rygte der svinger,
Laan mig, ô laan mig dit Sendebuds Vinger.