Kingo, Thomas Uddrag fra Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

1.

Kroned Tjenere, Kong Dan,
Danmarks første Scepter - fører,
Gjerne Jeg udaf dig hører
Om din Søn Kong Christian, ||
At hans Idræt, flid og ære
Ved hans Lovlig Herre-Skjold
Kand hans Nafh og rycte bære
Op til denne Stjerne-vold.