Kingo, Thomas Uddrag fra Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

2.

Din begjering vel kand skee
At Du til dit Plante-Rige
Ved min hjelp maa neder-stige
Aldring nøje at besee,
I een Sky-vogn kandst du age
Straaled om med Solens gjands,
Stjerne-blus om Natten tage
At ledsage Dig til Lands.