Kingo, Thomas Uddrag fra Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

3.

Men det kjekke Cimber-folk
Skrift og Tale har forandret,
Runer er med tiden vandret.
Thi behøfver du en Tolk;
Jeg vil for i vejen sende
Min dend vingede Gesandt
Som os Kundskab skal indhænde
Og forfare aldring grandt. ||