Kingo, Thomas Uddrag fra Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

2.

Brug din Snildhed udi tale,
See du fritter flittdig,
Om det sig
Med det store Ryctis hale
Saa befinder, som det her
Opført er.