Kingo, Thomas Uddrag fra Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

1.

Høj-bydende Gud
Nu har Jeg udrettet din ordre og Bud,
Jeg med forundring og fornøjelse har seet
Hvad af Kong Christian og i hans tid er skeed.