Kingo, Thomas Uddrag fra Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

2.

Langt større og meer
Er Dyder og Manddom og aldt hand beteer
End her berettet er, thi skrifv kun hannem ind
Blant store Guders tal, det egner og hans Sind.