Kingo, Thomas Uddrag fra Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

3.

Saa vide gaar Savn
Hvor Landmandens ære og ævige Navn
Udbredis ved hans flid og store Dapperhed
Hand vel dend største er, som Jeg paa Jorden veed.