Kingo, Thomas Uddrag fra Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

4.

Hand Lover og Ræt
Med Nidkjerhed hafver i Rigerne sæt
Sit Scepter gjør hand blankt i blot Retfærdighed
Hans Sverd er hærdet i hans fienders røde sved.