Kingo, Thomas Uddrag fra Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

5.

Jeg veed og Jeg kand
Forsikre det baade for Guder og Mand,
At nu, og til dend tid Kong Dan først Riget fik
Slet ingen Christian dend femte ofvergik.