Kingo, Thomas Uddrag fra Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

1.

Du Vejrets fyrste., blæs en Throne-Sky her op,
Der føre kand Kong Dan fra Himlens høje top
Og ned paa Jorden til dend Nordre Verdens part,
Soel, bryd og frem, beglands hans præctig Nederfart.