Kingo, Thomas Uddrag fra Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

1.

Mægtigste fyrste, min Søn og min Glæde,
Kongernis ære, Regenteris Siir
Værdig at sidde paa Kongelig sæde