Kingo, Thomas Uddrag fra Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

Værdig at føre sverd, Krone og Spir,
Jeg er forlovet, med Gudemis tykke.
Dig til at ære og ynske til lykke.