Kingo, Thomas Uddrag fra Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

2.

Lykkelig acter Jeg Cmbriskt Lande
Lykkelig grunden af mit Regiment
Lykkelig Belt og Codaniskt Strande
Som slig en Helt udaf Himlen er sendt
Der deris frihed og ære forficter
Og sine Fædre i Grafven forplicter.