Kingo, Thomas Uddrag fra Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

3.

Jeg ved dend Højeste Gud kand dig svære
At vi udi vort Elysiske Choer
Dig i berømmet amindelse bære
Og at din Ære-Krants idelig groer,
Alle, ja alle de ynske saa gjerne
Lykke og held med din fødelsis Stjerne.