Kingo, Thomas Uddrag fra Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

4.

Lefv da i mange Aar! med aar og dage
Blifve din Sejer og lykke saa Stor
At Du dit Rov kand af fienderne tage
Sette dit Rige i Velstand og foer
At og mit forrige Danmark maa blifve
Med Dig udødeligt! Himlen det gifve!