Kingo, Thomas Uddrag fra Til Chr. V's Sundhed, Effter et Anstød aff en Feber 1687

Gak FLAKKE-FEBER, du Forandring-fulde Syge,
Din kolde Sved, din Brand lad andre steder ryge,
Riid i en anden Puls, ryst paa en anden Krop,
End just paa DEND DER SKAL ALD NORDEN HOLDE OP.