Kingo, Thomas Uddrag fra To Arier ved Kongens og Arveprindsens Besøg i Odense 1690

1.

VÆr velkommen CHRISTIAN
Til Din favre Fynske Plan,
Store Konning
Med Din Dronning,
Og dend kiere
Prinds og Herre,
O velkommen CHRISTIAN!
Hierterne Fryde sig
Himlen skal yde Dig
Ald dend Velsignelse,
Som Kongers Konge kand
Øse paa Salved Mand,
Hver giør sit Fryde-Skriig:
Kongen ald Lykke skee!