Kingo, Thomas Uddrag fra To Arier ved Kongens og Arveprindsens Besøg i Odense 1690

4.

O Kongelig Blood!
Vox til udi Mood
I Viifidom, i Styrke, i Himmelens Kraft,
164 At Kongernes Rood,
Hvor fra Du est grood,
Kand skyde ved Dig en U-dødelig Saft. ||