Kingo, Thomas Uddrag fra Velkoms Tanker over Griflfenfeld's Hiemkomst af Leding 1676

Du viser det at Raad er bedre tiit end Magt,
Og Gud hâr alleting for Viifidoms Fødder lagt.
Bliv ved, Ræt-raadig Helt, Dit store Naun at bære
Med hver Dags Blomster-Roos og høy-forskylded Ære;
Bliv ved at tiene saa Din Konge og Din Gud,
At og ey Sathan selv Dit Lyvs kand puste ud.
Bliv veed i mange Aar, i Sundhed, Ære, Lykke,
Dit Levnets Sirkel med Guds Frygt og Dyd at smykke;
Bliv ved at giøre saa Dit Naun i Norden klart,
At Ævighed og Du kand endis lige snart.