Kingo, Thomas Uddrag fra Samlede skrifter 1

Udgivet af
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
med Støtte af
Alfr. Goods Personalhistoriske Fond og
Carlsbergfondet