Kingo, Thomas Uddrag fra Samlede skrifter 1

den til Kommentaren. Hvor Overskriften skyldes Udgiverne er dette altid angivet i Apparatet.