Kingo, Thomas Uddrag fra Sæbye-gaards KoeKlage 1665

Fast mindre nød er mangen hendt
Som klager dog til tinge.
Det er bevist for Skou og mark
Og Sæbyegaardes Damme
Huad Sorg os hos den Karpe parch
For Østen motte ramme
Vor gamle kalvefader der
Sit liiff dog motte sætte
Hans store krop och knogler her
Ved døden bleffiie trætte
Bør vi da ey ßom andre diur
Med rette jo beklage
Een saa førlæmmedt agtbar Tiur
Een Elephantes mage.
Kand andre dog om muus og myg
Jo store remser skrive
Om flue, torbist, bræmßen styg
Fuld store taler drive
Huor megit mere maa da vi
Eet saadant diyr omtale
Huis nafih er ædlet og giort fri
Blant Himmeltegn at prale.
Huad himmel-Soel oplyße vill
Det kand vi ey formyrke
Vi ere der for ringe til
Aff tanche, moed og styrche,