Kingo, Thomas Uddrag fra Sæbye-gaards KoeKlage 1665

Hand ei som Minos Horensøn
Var halff i tiyre liige
Og halff en Mand aff bedre kiøn
Som Creta veed at sige.
Perill ham iche haffde giort
Med kaaberdøer paa Siide
Til fangetaarn og piinsels ort
Til mande meen og quiide.
Men it saa artig tiyre hæld
Hand haffde allesinde
At ei i femten Præste giæld
Hans liige var at finde.
Aff lemmer var hand føer och bræd
Og ret paa Fædre slegtig
Som Hollandsk art er stoer og feed
Aff kiød og knogler vægtig.
Hans hoffued kroppens krone steed
Naturen haffde ziiret
At fra hans ungdoms første fied
Toe horn aff nakken spirit
De ei som Acheloi vaar
Imod Naturens ære
Hand dem og ei sin slegt tilskaar
Som hanrei torde bære.
De viise klærche i vor Hegn
Sig tut bemøie torde
At see paa hans Nature tegn
Huad aff ham ville vorde