Kingo, Thomas Uddrag fra Sæbye-gaards KoeKlage 1665

Og ei som smidig frandske Mand
Sig legge net i klinge
Og støde ind med tertz og qvart
Og føyte strax tilbage
Forstoed hand ei men digt og hart
Paa siidebeen at brage.
Paa gammel danske stoed hand fast
Og fienden torde bie
Hand skiøtte ei om huden brast
Og reffbeen skulle side
Dog hand ei huggebasse vaar
Og ingen rifvejætte,
Hand stamped iche som it faar
Reeff aff Sig haar og hætte.
Men vaar saa hiertefrom og goed
At dend hand aldrig kiænde
Hand tit i Engen hos Sig loed
I græß til knæet rænde
Thi hand var ei aff art saa slem
Som graadig biørn og basse
At huad hand fich i Kloe og klæm
I tænder skarp og Huasse:
Hand aldrig det med fremmed ven
Engang fordeele vilde
Men snærede og beed ham hen
Og green ad hannem ilde.