Kingo, Thomas Uddrag fra Kingos Svar paa Jacob Worms Kalotvise

1.

Hvis er dend Calot,
Du Esel optegner saa ilde til Spot,
Og laster, dend sidder paa Hovedet fast,
Fordi den ej for dig aftages med Hast,
Dend varmer mit Hoved, og giør det saa got,
Du lumpen Hundsfot!