Kingo, Thomas Uddrag fra Kingos Svar paa Jacob Worms Kalotvise

2.

Du er jo en Mand,
Men ickun en Oxe, af Stude-Forstand,
Med Fiinhed at melde, en Kiker i Æst,
Der liuver og skriver, om Bisper og Præst,
Calot
Est du en Hundsfot.