Kingo, Thomas Uddrag fra Kingos Svar paa Jacob Worms Kalotvise

3.

Lad sidde paa Snur,
Dend Præstelig Hue, du Afvind-fuld Knur!
Phy skamme dig! at du skal lide dend Spot
Fordj du har skrevet om Præstens Calot;