Kingo, Thomas Uddrag fra Kingos Svar paa Jacob Worms Kalotvise

4.

Hvad var det for gang,
Rang,
Du veedst jo, at Griißen Dend følger sin Soe,
Og Hyrden skal drive for Hunde og Koe,
Du kandst icke blive hos diße for sott,
Du lumpen Hundsfot!