Kingo, Thomas Uddrag fra Kingos Svar paa Jacob Worms Kalotvise

5.

Du varst i Betryk,
Om du icke havde dend Spanske Paruck,
Der kunde bedecke dit skallede Sviin,
Som mæsker dig daglig med Øl og med Viin,
Og altiid opspinder til Galskab en Tot,
Du lumpen Hunsfot.