Kingo, Thomas Uddrag fra Kingos Svar paa Jacob Worms Kalotvise

6.

Er dette til os,
En Titul til Ære? du lumpen Mads Fods!
Som Manden er inde, saa kommer hand ud,
Din Bøffel! din Snøffel, din Oxe! din Stud!
Paa Tavlen, for Ære, skal skrives til Spot:
Du lumpen Hundsfot!