Kingo, Thomas Uddrag fra Kingos Svar paa Jacob Worms Kalotvise

7.

Du est kun en Kløer,
En Hyrde, som nyligen vogtede Søer,
Din' Noder og Moder, din Sæde og Gang,
Rang,
Men nylig fra Stalden opkrøben til Slot,
Du lumpen Hundsfot.