Kingo, Thomas Uddrag fra Kingos Svar paa Jacob Worms Kalotvise

8.

Hvad vemmes du ved,
Calotten i Panden dybt ned,
Dend skiuler hans Iße, og salvede Haar,
Men du som en Allik, rødøyede staar,
Og seer saa forvirret paa Præstens Calot,
Du lumpen Hundsfot!