Kingo, Thomas Uddrag fra Kingos Svar paa Jacob Worms Kalotvise

10.

Her staar din Polet,
Du ziirede cronet Calote-Poëtl
At du udaf Præstens den brugte Calot,
Skal dricke af Øllet en Kande til Spot,
Saa soelis din Musa, det giør dig saa got.
Du lumpen Hundsfot!