Kingo, Thomas Uddrag fra Mindedigt over Kong Davids naadige tanker og dom over Simei

Var hand en Goliath, var hand en mægtig Løve,
Til døden skulde jeg hans trodsig sjel bedrøve.
Mens nu er hand et spog, en lumpen plader-pløs,
En selv-viis gante, jeg vil derfor slå ham løs.
Hand er dog nesten død af frykt, og betler-naade,
Hvor let var det min food dend madike at traade,
Dend stømpers mennisk-orm, jeg dog vil lade gaa
Christi skyld, mens hand sig krymper saa.
Hand tør sit Hoved vel i andre skruer sette,
Og hjerte mund og haand til lydig pligt indrette,
Og gjør hand ikke det, naar hand er bleven fri,
Saa er jeg David dog, og hand kun Simei.